`
 • // Distagon T* 3,5/18
  // Distagon T* 3,5/18

  © Wöllert/Miedza LAPP-PRO.de

 • // Distagon T* 3,5/18
  // Distagon T* 2/35

  © Dan Busta

 • // Distagon T* 3,5/18
  // Planar T* 1,4/50

  © Max Thinius

Serwis

Reklamacje gwarancyjne oraz pogwarancyjne (odpłatne) realizowane są przez serwis firmy Foto-Technika.

Warunkiem koniecznym do realizacji naprawy gwarancyjnej jest kompletna karta gwarancyjna (z czytelnie i poprawnie wypełnionymi polami oznaczonymi symbolem B), oryginał dowodu zakupu z datą sprzedaży (faktura VAT lub paragon fiskalny). Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w d­okumentach i na sprzęcie, naruszenia plomb lub naniesienia jakichkolwiek poprawek na karcie gwarancyjnej.

Reklamowany produkt powinien być kompletny i znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Za dostarczenie reklamowanego produktu do siedziby firmy Foto-Technika znajdującej się w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 63c odpowiada klient. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia wysyłanego produktu oraz umieszczenia informacji kontaktowych takich jak adres zwrotny, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (jeśli posiada). Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szk­ody powstałe w trakcie transportu.

Przed wysłaniem produktu proszę spisać jego numer seryjny, dzięki któremu możliwe będzie sprawdzenie statusu reklamacji. Produkty, które nie zostaną odebrane z serwisu przez klienta w terminie 6 miesięcy od dokonania naprawy, ulegają kasacji.

Przejdź na stronę serwisową